woensdag 13 april 2016

Rijksincassovisie: betere afstemming voorkomt grotere schulden

De Rijksoverheid is één van de grootste schuldeisers van Nederland. Iemand die in de schulden zit heeft daardoor vaak met diverse overheidsinstanties te maken, die allen een eigen aanpak hebben en eigen mogelijkheden bieden om betalingsregelingen te treffen. Hierdoor komt het regelmatig voor dat zorgvuldig afgesproken betalingsregelingen van de ene instantie, teniet worden gedaan door de incassowerkzaamheden van een andere instantie. Door het huidige incassobeleid van de Rijksoverheid en de gehanteerde berekeningsmethode, komt het ook nog wel eens voor dat de beslagvrije voet (die voor een debiteur moet borgen dat er altijd genoeg geld overblijft om van te kunnen leven) niet correct gehanteerd wordt.

Om dit soort zaken te voorkomen heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recent een Rijksincassovisie opgesteld. Hierin stelt zij dat overheden bij het terugvorderen van openstaande schulden bij burgers nauwer met elkaar moeten samenwerken, om te voorkomen dat door een opeenstapeling van incassoactiviteiten de financiële problemen van burgers groeien. Incasserende organisaties moeten hun gegevens gaan uitwisselen, zodat de persoonlijke situatie van iemand met schulden beter vastgesteld kan worden. Eén van de plannen is het aansluiten van de verschillende overheidsorganisaties op het beslagregister. In dit register kunnen gerechtsdeurwaarders sinds 1 januari 2016 al zien of er beslagen bij een debiteur liggen en welke dat dan zijn. Zo kunnen zij de afloscapaciteit van de debiteur en de te hanteren beslagvrije voet beter op elkaar afstemmen.

De staatssecretaris wil ook dat overheidsinstellingen zo snel mogelijk persoonlijk contact opnemen met debiteuren, om al in een vroeg stadium afspraken over afbetalingen te kunnen maken. Dit moet enerzijds dus voorkomen dat lopende betalingsregelingen teniet worden gedaan, maar anderzijds ook dat er dwangincasso’s en deurwaarders worden ingezet. Die middelen brengen extra kosten met zich mee, die mensen vervolgens weer moeilijk of niet kunnen betalen. De problemen worden dan alleen maar groter. Het uitgangspunt bij overheidsincasso is en blijft dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor het nakomen van hun financiële verplichtingen, maar bij mensen die daar niet toe in staat zijn, is het belangrijk dat overheidsorganisaties goed contact hebben met bijvoorbeeld schuldhulpverleners.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten