dinsdag 3 mei 2016

Conservatoir bankbeslag binnen de EU makkelijker gelegd

Bij een conservatoir bankbeslag worden tegoeden veilig gesteld, voordat een procedure wordt gestart. Doordat deze worden ‘geconserveerd’, wordt voorkomen dat het tegoed tijdens een procedure verdwijnt en dat de schuldeiser met lege handen achterblijft. Voor het leggen van een conservatoir bankbeslag dient een rechter toestemming te verlenen. Een schuldeiser dient hiervoor een verzoek bij hem in. In Nederland wordt dit middel regelmatig ingezet, in het buitenland tot nu toe bijna niet. Dat komt doordat consumenten en bedrijven nu nog moeten aankloppen bij een rechter in het land waar het geld op een rekening staat en dat is voor velen een te hoge drempel. 

Die drempel wordt nu weggenomen. Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft namelijk afgelopen maandag een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarmee het voor Nederlandse bedrijven en consumenten makkelijker wordt om conservatoir beslag te leggen op bankrekeningen in andere landen binnen de Europese Unie. Door zijn voorstel kunnen Nederlandse bedrijven en consumenten straks een Europees bevel vragen bij een Nederlandse rechter. Wanneer die toestemming heeft verleend, kan beslag worden gelegd op de bankrekening in de andere lidstaat. Deze werkwijze zal voor bedrijven die veel zaken in het buitenland doen tijd en geld gaan besparen en het zal op termijn leiden tot een lager bedrag aan oninbare vorderingen. Vooral dat laatste heeft volgens de minister een positief economisch effect. 

Het wetsvoorstel kunt u hier lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten