dinsdag 15 november 2016

Toezichthouders gaan strenger toezien op incassobureaus

Iedereen die dat wil mag vandaag nog een incassobureau beginnen en dat maakt het dat er in deze markt partijen zijn die zo'n bureau enkel voor eigen gewin gebruiken en het niet zo nauw nemen met de regels. Veel bureaus houden zich namelijk niet aan de regels en proberen meer geld te innen dan hen toekomt. De ACM en AFM gaan daarom de regels voor incassobureaus beter handhaven en consumenten voorlichten via een campagne.

De ACM waarschuwde eind vorig jaar ook al voor de oneerlijke praktijken in de branche en de Consumentenbond meldde in februari dat incassobureaus mensen onnodig bang maken met nepdagvaardingen.

Onderzoek in de incassobranche heeft diverse misstanden aan het licht gebracht. Zo worden regelmatig onterechte vorderingen geïnd, rekenen bureaus te hoge invorderingskosten en wordt er soms ontoelaatbare druk uitgeoefend op de consument. Dit laatste is het geval als zij dreigen met maatregelen die zij niet mogen nemen, zoals inbeslagname van goederen of loon of een dagvaarding. Ook komt het voor dat bureaus zich agressief gedragen. "Het is belangrijk dat consumenten in actie komen'', zegt ACM-bestuurslid Henk Don. "Zo voorkomen zij schade voor zichzelf. En het helpt ook om oneerlijke incassopraktijken te stoppen." (bron: ANP))


vrijdag 4 november 2016

Uitnodiging voor de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord NederlandBeste relatie,

Vorig jaar, tijdens de Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland in Groningen, heeft u onze stand bezocht. Volgende week dinsdag en woensdag is ons kantoor wederom met een stand vertegenwoordigd op deze beurs. De beursdagen beginnen om 12:00 uur en eindigen om 22:00 uur.

Bent u nog van plan om naar de beurs te gaan en heeft u nog geen kaarten? Wij nodigen u van harte uit als onze gast. Dus, als u het leuk vindt om onze stand te bezoeken en direct de rest van de beurs te bekijken, dan kunt u met de volgende link een gratis toegangskaart aanvragen: 

www.promotiedagen.nl/relatiekaart/4959/Agin_Pranger

Wie weet spreken wij elkaar weer op de beurs.

Met vriendelijke groet,

Het team van AGIN Pranger gerechtsdeurwaardersmaandag 26 september 2016

Nieuwe wet maakt berekenen beslagvrije voet niet makkelijker

Wanneer er beslag wordt gelegd op het iemands inkomen, dan heeft diegene nog steeds recht op een bedrag om rond te komen. De systematiek voor het bepalen van dit bedrag, de beslagvrije voet, werd als te complex ervaren. Mensen met schulden moeten veel gegevens aanleveren, bijvoorbeeld over de toeslagen die ze ontvangen, de huur die ze betalen en hun inkomen. Dat gaat vaak mis, waardoor tienduizenden huishoudens te weinig overhouden om van te leven. Ook na een nieuw wetsvoorstel blijft het ingewikkeld om een bestaansminimum te berekenen voor mensen die veel schulden hebben en te maken krijgen met beslaglegging, stelt de Raad voor de Rechtspraak donderdag.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) stelt voor dit systeem te vereenvoudigen. Niemand hoeft dan meer gegevens aan te leveren en deurwaarders kunnen op een eenvoudige manier een berekening maken. Maar volgens de raad blijft de berekening van de beslagvrije voet na deze wetswijziging ingewikkeld. Ook de controle van de berekeningen door rechters wordt niet vereenvoudigd. De raad zegt het streven naar vereenvoudiging toe te juichen. "De nu voorgestelde regeling is echter alsnog erg gecompliceerd. De berekeningswijze, waar veel variabelen bij betrokken zijn, vereist een wiskundige handigheid die de meeste mensen niet hebben", schrijft de Raad. "Vervolgens zijn ook nog allerlei correcties en aanvullingen mogelijk. Bovendien blijft het achterhalen van de benodigde informatie een struikelblok; niet alle gegevens zijn gemakkelijk voorhanden."

In een reactie zegt staatssecretaris Klijnsma dat de berekening van de beslagvrije voet wel degelijk eenvoudiger wordt. "Schuldenaars hoeven in het nieuwe systeem zelf geen gegevens meer aan te leveren, en juist bij die aanlevering gaat het nu vaak mis", aldus de bewindsvrouw. "Het bedrag dat iemand met schulden minimaal moet overhouden om van te leven wordt straks alleen nog berekend op basis van leefsituatie en inkomen van de schuldenaar en eventueel van de partner."

(Bron: Nu.nl)