donderdag 30 april 2015

Onze voorzitter geeft uitleg over incassokosten

Als je een rekening niet betaalt en ook niet reageert op een aanmaning, dan kan je uiteindelijk een incassobrief ontvangen. In de Wet Incassokosten (WIK) staat precies geregeld hoeveel aan incassokosten in rekening mag worden gebracht. Toch worden daar soms extra kosten bovenop in rekening gebracht. Mag dat?

Rekening niet betaald
Geoffrey Bergman heeft een rekening van Telfort niet betaald. Ook de aanmaning heeft hij niet betaald en uiteindelijk ligt er een incassobrief van incassobureau Lindorff op de mat. In die brief wordt hij gemaand het openstaande bedrag van €42,63 te betalen en daar bovenop €48,40 aan incassokosten.

Hoogte van incassokosten
De hoogte van de incassokosten ligt wettelijk vast. In het geval van Bergman gaat het om een rekening van €42,63. De incassokosten bedragen €40. Bergman ziet dat Lindorff daar een bedrag van €8,40 bij optelt. Volgens Lindorff zijn die incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk staat aan de te verrekenen BTW. Dat mag niet, volgens Bergman. die zelf juridisch adviseur is. Lindorff brengt die extra kosten ten onrechte in rekening.

'Het mag wel'
Lindorff zegt dat ze dat bedrag wél in rekening mogen brengen. Lindorff heeft een pakket 'onbetaalde rekeningen' gekocht van Telfort en daarmee is Lindorff schuldeiser geworden. Lindorff: "De fiscus ziet het cederen van vorderingen en de inning c.q. invordering voor eigen rekening en risico als niet btw-plichtige activiteit. De BTW is daarom in die portefeuilles niet aftrekbaar en om die reden mag de BTW door Lindorff aan de debiteur in rekening gebracht worden."

Opslag wordt ten onrechte doorberekend
Wilbert van de Donk is voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Hij licht hier de regels toe en concludeert ook dat het verwarrend is. André Moerman is van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden en weet alles van de Wet Incassokosten. Ook is hij initiatiefnemer van de website Schuldinfo.nl. Moerman vindt dat Lindorff mensen deze BTW-opslag niet in rekening mag brengen en legt hier uit waarom. (Bron: Kassa.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten