woensdag 3 februari 2016

Meldpunt late betalingen

Betalingstermijnen hebben grote invloed op de liquiditeitspositie van bedrijven. Late betalingen van overheden en van bedrijven onderling verslechteren de liquiditeitspositie van mkb-ondernemers en kunnen ook gezonde bedrijven in financiële problemen brengen. MKB-Nederland gaat daarom grote bedrijven per brief aanspreken op hun betaalgedrag.

“Er moet een einde komen aan de veel te lange betaaltermijnen die kleinere ondernemers krijgen opgelegd”, zegt directeur Leendert-Jan Visser. Onvoldoende liquiditeit kan een gezond bedrijf zelfs naar een faillissement drijven, aldus Visser. Hoewel het betaalgedrag tussen bedrijven onderling de afgelopen jaren is verbeterd komen er nog steeds te vaak excessen voor. “Betaaltermijnen tussen de 90 en 120 dagen zijn geen uitzondering. De bedrijven die dat soort termijnen hanteren, maken misbruik van hun inkoopmacht.”

MKB-Nederland stelt grote bedrijven in de brief voor zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij Betaalme.nu, een recent gelanceerd initiatief van een aantal grote concerns die in convenanten vastleggen op welke manier zij kleine bedrijven sneller gaan betalen. MKB-Nederland heeft ook een meldpunt geopend waar mkb-bedrijven terecht kunnen die worden geconfronteerd met lange betaaltermijnen of zich door grote opdrachtgevers onder druk voelen gezet. “Wij gaan die concerns dan actief benaderen”, zegt Visser. Als de actie niet binnen afzienbare tijd verbetering oplevert, overweegt de ondernemersorganisatie een zwarte lijst aan te leggen. “Als stok achter de deur.”


Bron: MKB Nederland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten