maandag 6 juli 2015

Snel nog even naar de rechter?

Een aantal jaren geleden is het griffierecht fors verhoogd. Voor degenen die hier niet veel mee te maken hebben; griffierecht moet u aan de rechtbank betalen om uw zaak te laten behandelen. Die verhoging werd doorgevoerd, omdat men in Den Haag had bedacht dat de rechtsgang kostendekkend moest zijn. Wat zou het toch mooi zijn als u zoiets ook kon doen op het moment dat u wat omzet te kort komt. Gewoon een prijsverhoging doorvoeren en u kunt weer verder! Of toch niet? Blijkbaar had niemand rekening gehouden met de economische wetmatigheid dat hogere prijzen tot minder aankopen leiden. Sinds de verhoging van het griffierecht is er namelijk minder geprocedeerd. Tja, en dan? Er was immers besloten dat de rechtsgang kostendekkend moest zijn. Het antwoord van Den Haag: nogmaals de prijzen verhogen en niet zo'n klein beetje ook. Er is een voorstel gedaan met de volgende inhoud.

Voor kantonzaken van € 1.500,- tot € 12.500,- euro worden de tarieven met zo’n 50% verhoogd. De griffierechten in hoger beroep voor civiele zaken worden zelfs verdubbeld. Er is ook een klein lichtpuntje. Er zou wel een lager tarief voor incassozaken tot € 1.500,- komen. De beoogde verhoging had eigenlijk per 1 juli in moeten gaan, die datum is echter niet gehaald. De reden daarvoor is dat de Tweede Kamer nog steeds wacht op antwoorden op hun vragen die zij eind vorig jaar al over de voorgenomen verhoging hebben gesteld. Als het ministerie deze vragen eenmaal beantwoord heeft, komt het onderwerp opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer te staan. Afgelopen vrijdag is de Tweede Kamer echter met zomerreces gegaan, dus dat duurt nog wel even. De minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, zag zich daarom gedwongen de maatregel uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2016.

De gevolgen van het uitstellen  van de verhoging zijn dat het ministerie van Veiligheid en Justitie in ieder geval een tegenvaller van 19 miljoen euro te verwerken krijgt. Mocht het voorstel later dit jaar toch nog door de Tweede Kamer komen, dan kan het alsnog worden afgeschoten in de Eerste Kamer. Wanneer dit gebeurt, zal de tegenvaller in totaal 45 miljoen euro bedragen. U mag drie maal raden wat de minister dan waarschijnlijk gaat doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten