vrijdag 5 juni 2015

Huurschuld? Verhuur een kamer!


Zegt u de naam Pieter Hilhorst nog iets? Waarschijnlijk niet direct, dus om uw geheugen op te frissen: hij was als wethouder in Amsterdam onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille Jeugdzorg en kwam zodoende af en toe in het nieuws. In zijn tijd als wethouder kreeg Hilhorst het een en ander mee van de schuldenproblematiek van de cliënten van Jeugdzorg en daardoor ontstond zijn mening dat het overgrote deel van de schuldenproblematiek alleen nog maar is op te lossen met een onorthodoxe aanpak. In ‘ons’ blad De Gerechtsdeurwaarder gaat hij daar uitgebreid op in. Omdat de meeste mensen bij woningcorporaties, dus u ook, dat blad niet lezen en Hilhorst toch een aantal opmerkelijke ideeën heeft, brengen wij dit graag verkort bij u onder de aandacht.

Hilhorst zegt: “Ik geef je een voorbeeld: een alleenstaande werkende vrouw komt in de financiële problemen. De woningcorporatie dreigt haar uit haar huis te zetten. Een ontruiming brengt een hoop kosten met zich mee en is voor de vrouw een traumatische ervaring. Toch is dit de weg die standaard wordt bewandeld. Stel nu dat die woningcorporatie de vrouw aanbiedt dat ze een jaar de tijd krijgt om een deel van haar schuld in te lopen, bijvoorbeeld door een kamer te verhuren. En tegelijkertijd doet de corporatie haar het aanbod dat ze na dat jaar een goedkopere woning kan betrekken in dezelfde buurt. Dan wordt deze vrouw ‘empowered’ om gericht aan haar schuldproblematiek te werken en wordt haar perspectief op een oplossing op korte termijn geboden. Nu zit ze thuis in de Ziektewet, omdat ze niet kan werken van de stress en wordt de situatie alleen maar slechter.” Hilhorst heeft nog een voorbeeld, namelijk voor boetes. Volgens hem komen jaarlijks duizenden mensen in de problemen als gevolg van CJIB-boetes. Hij stelt daarom voor om te proberen de overheid zo ver te krijgen om in plaats van een boete een taakstraf op te leggen. “Want, dat kan voor velen het begin van een oplossing zijn”, zegt hij.

Hilhorst blijkt zeker in staat te zijn om met bijzonder voorbeelden te komen, echter of deze nu onorthodox of onrealistisch zijn mag u zelf bepalen. Wij zouden u in ieder geval niet met een onderhuurder opzadelen en daarmee voor allerlei juridische problemen zetten. Wat ons betreft is het beter om al in een vroeg stadium, dus al bij de eerste maand achterstand, met de huurder in contact te treden om direct de schuldenproblematiek helder te krijgen en concrete afspraken te maken. Aanvullend kan het ontruimingpreventieplan ingezet worden, waarbij betaling van lopende termijnen wordt geborgd en onder andere actief naar schuldhulpverleningsinstanties wordt doorverwezen. Wilt u het artikel uit De Gerechtsdeurwaarder ontvangen of meer weten over het ontruimingpreventieplan? Stuur dan een e-mail aan: betaaldkrijgen@aginpranger.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten