donderdag 28 mei 2015

Nieuwe Wet bekendmaking aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats


Een van de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder is het uitbrengen van dagvaardingen aan debiteuren, zodat zij weten dat zij voor een rechter dienen te verschijnen. De gerechtsdeurwaarder controleert daarvoor in de Gemeentelijke Basis Administratie (de GBA) op welk adres een debiteur ingeschreven staat. Vervolgens probeert hij de dagvaarding in persoon uit te reiken, waarbij hij uitleg geeft en eventuele vragen kan beantwoorden. Is de debiteur niet thuis, dan mag de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding in een ambtelijke envelop achterlaten en is de debiteur wel officieel gedagvaard. Regelmatig ontvangen wij opdrachten waarin de woon- of verblijfplaats van de debiteuren onbekend zijn. Men heeft zich dan uitgeschreven uit de GBA, zonder een nieuw adres door te geven. Veelal is het doel hiervan om onvindbaar te zijn voor schuldeisers. Houdt het incassotraject dan op?

Het incassotraject kan wel voortgezet worden, echter de gerechtsdeurwaarders moet in een dergelijke situatie extra maatregelen treffen om er zeker van te zijn dat de debiteur weet dat deze gedagvaard is. Over het algemeen betekent dit dat de debiteur openbaar wordt opgeroepen, hiervoor geldt nu nog een publicatieplicht waaraan wordt voldaan door een advertentie in de krant te plaatsen. Dit kost extra tijd en brengt helaas ook extra kosten met zich mee, maar hier komt binnenkort verandering in.

Op 1 juli treedt namelijk de Wet bekendmaking aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats in werking. Officiële oproepingen hoeven dan niet meer in de krant te worden gepubliceerd. Vanaf dat moment dienen bekendmakingen elektronisch te worden gedaan in de Staatscourant in plaats van in dagbladadvertenties. De kosten hiervoor bedragen slechts € 5,- in plaats van minimaal € 200,- voor een advertentie in de krant. Betrokkenen kunnen bij (uitschrijving uit) de GBA tevens een e-mailadres opgeven waarop zij kunnen worden geïnformeerd over publicaties met hun naam in de Staatscourant.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten