vrijdag 12 juni 2015

Uitslag Creditmanagement Trendmeter

De Creditmanagement Trendmeter is een onderzoek wat jaarlijks door het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) onder credit managers wordt uitgevoerd. Het onderzoek had dit jaar als uitkomst dat credit managers in Nederland bezorgd zijn over incassobureaus die niet aan de regelgeving voldoen.

Maar liefst 64% van de Nederlandse credit managers maakt zich zorgen over malafide organisaties op de incassomarkt. Volgens twee op de drie credit managers (65%) doet de overheid nog te weinig om onbetrouwbare incassobureaus aan te pakken. Bijna een derde (30%) vermoedt wel eens te maken te hebben gehad met een incasso-organisatie die niet aan de regels voldeed. Ruim driekwart (77%) is van mening dat incassocowboys de markt verpesten. Tweede Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) werkt aan een wetsvoorstel dat een einde maakt aan het gegeven dat iedereen een incassobureau kan starten. Van de credit managers zien 69% de plannen van Schouten wel zitten. Het VCMB doet een aantal aanbevelingen, die u meer zekerheid zouden moeten geven dat u zaken doet met een solide partner. U zou, volgens het CVMB, om referenties moeten vragen, de bestaansgeschiedenis van het incassobureau moeten onderzoeken, moeten uitzoeken hoe men omgaat met klachten van debiteuren én moeten uitzoeken of uw geld wel op een derdenrekening terecht komt.

Wij vinden dat deze onderzoeksplicht niet bij u hoort te liggen en feitelijk is dat ook helemaal niet nodig. AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders is van rechtswege lid van de Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtdeurwaarders (de KBvG). Dit betekent dat door diverse (overheid)instanties toezicht wordt gehouden op onze werkzaamheden en onze financiële status. Wij zijn daardoor sowieso een betrouwbare incassopartner, met speciale bevoegdheden die ons in staat stellen meer voor u te incasseren. Doet u nog zaken met een incassobureau en wilt u meer betaald krijgen? Probeer ons uit: (www.betaaldkrijgen.nl/opdracht).


Het volledige artikel van de VCMB vindt u hier: www.creditexpo.nl/nieuws/credit-managers-pleiten-meer-toezicht-incassobranche/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten