dinsdag 12 mei 2015

Rechtspraak Noorden zwaar onder druk

De rek is uit de rechtspraak. Als er geen geld bij komt, heeft dat gevolgen voor het aantal zaken dat behandeld kan worden. Dat zegt president Daan Keur van de rechtbank Noord-Nederland in Dagblad van het Noorden.

De rechtbank Noord-Nederland betaalde de fusie van de rechtbanken in Leeuwarden, Groningen en Assen uit eigen zak en zal binnenkort nog eens naar de beurs moeten grijpen voor een enorme digitaliseringsslag.

De rechtbanken happen naar adem: de werkdruk is hoog en er is vrijwel geen tijd voor reflectie of studie, meent Keur. Hij geeft aan dat de situatie momenteel in kaart gebracht wordt en dat de Raad voor de Rechtspraak binnenkort met een meerjarenplanning komt. (Bron: Rechtspraak.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten